top of page

Jankata tiivistää kahteen minuuttiin tohtori Jeongdo Kimin vuonna 2020 ilmestyneeseen tutkimusartikkelin. Kimin tutkimus ilmestyi professori Ulla-Maija Forsbergin 60-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistussa kirjassa, ja saman juhlan kunniaksi sai ensiesityksensä myös Kärhämän Jankata. Jankata julkaistiin Kärhämän Ihminen-EP:llä 2023.

Jankata

(L. Jalava)


Itsepintaisesti jauhaa, inttää, vatvoo, aina samaa.
Puheääntä nalkuttavaa jäljittelee jankuttava.
 
Janka-tanka-taka, janka-tanka-taka
janka-tanka-taka jankata

Janka-tanka-taka, janka-tanka-taka

janka-tanka-taka jankata


Deskriptiivis-onomatopoeettinen verbinjohto:
muodoltaan kuin kausatiivi, merkitys intransitiivi.
 
Jankuttaa on luotu, johdettu sen muoto,
verbin kantasana jankata.

Janka-tanka-taka…
 
Jankuttoa karjalassa levikkinsäkin valossa,
lainaa se on suomen sanan, aina kuullaan toistettavan:

jandlema on viron, jändlema on viron,
jändama on viron jankata.
Janka-tanka-taka…
 
Suomen sanaa muistuttavat mordvan sekä marin sanat,
jaŋgaš mariin on johdettu, tataarista omaksuttu.
 
Mordvan jangams lisämerkitykseltänsä
yksitoikkoinen kuin jankata.
Janka-tanka-taka…
 
Alkuperä erillinen suomen, mordvan jankkauksien,
rinnakkaista keksintöä, eikä vanhaa perintöä.
 
Kantasuomen keskikonsonantistossa
jankkaa-vartalo on mahdoton.
Janka-tanka-taka…
 
Äännesymboliikan saman mordva sekä suomi jakaa,
labiaaleilla ja j:llä raskassoutuisuus voi piillä.
 
Kantakielen variaatiosta onko
aines saatu sanaan jankata?

Ee-e ee-e ee-e eee

Janka-tanka-taka… 
Janka-tanka-taka… 

The Finnish verb jankata

(English translation)

 

Stubbornly insisting, arguing, harping on the same old barking
Yakking like a false sonata, that’s the tone of the verb jankata!

 

Janka-tanka-taka janka-tanka-taka
janka-tanka-taka jankata

 

Janka-tanka-taka janka-tanka-taka
janka-tanka-taka jankata

 

Descriptive and onomatopoetic verb derivation
Formally like a causative but functionally intransitive

 

Jankuttaa is common, meaning to harp on, 
derived from verbal stem jankata
Janka-tanka-taka…

 

Jankuttoa in Carelian, for its distribution areal
Seems to be a Finnish loan, monotonously nagging moan

 

Jandlema, Estonian, jändlema, Estonian
jändama, like Finnish jankata
Janka-tanka-taka…

 

Other Finno-Ugric branches, are there cognates or mismatches?
Mari has a speech verb jangaš, but it’s borrowed from the Tatars

 

Mordvin jangams for its meaning sounding just as 
repetitive as Finnish jankata

Janka-tanka-taka…


Despite the meaning and the form of Finnish, Mordvin, we inform
These are parallel formations, not shared ancestral connections

 

Inflection shows, but phonotactics knows,
in Proto-Finnic jankkaa is impossible

Janka-tanka-taka…

 

Similar sound symbolism in Mordvin, Finnish verbs of monism
Labials, their nature’s heavy, describing meanings big and steady

 

Did the sounds carry expressive powers

from the Proto-Uralic for jankata?

 

Ee-e ee-e ee-e eee

Janka-tanka-taka… 
Janka-tanka-taka… 

Lähde: 

Jeondo Kim 2020. Jankata. Teoksessa Holopainen, Kuokkala, Saarikivi, Virtanen (toim.) Ёмас сымыӈ нэ̄кве во̄ртур э̄тпост самын патум: Scripta miscellanea in honorem Ulla-Maija Forsberg. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 275. s. 184-188. https://doi.org/10.33341/sus.11.13

bottom of page